INFO

Fra mandag 13. mars vil det ikke bli kjørt Buster på Høvdingvegen fra krysset Arnungvegen til kryss ved Bogavegen.