Rute 23-671  Steinkjer – Namsos

Levanger – Steinkjer innstilt

1. mai:Avg. Steinkjer kl. 13.25, 15:20, 21:20 (ankomst Namsos kl. 14:45, 16:45, 22:45)

10. mai:Avg. Steinkjer kl. 13:25, 15:20 (ankomst Namsos kl. 14:45, 16:45)

17. mai:Avg. Steinkjer kl. 13:25, 15:20 (ankomst Namsos kl. 14:45, 16:45)

20. mai:Avg. Steinkjer kl. 13:25 (ankomst Namsos kl. 14:45)

21. mai:Avg. Steinkjer kl. 13.25, 15:20, 21:20 (ankomst Namsos kl. 14:45, 16:45, 22:45)

Rute 23-671  Namsos – Steinkjer

Steinkjer – Levanger innstilt

1. mai:Avg. Namsos kl. 11:30, 17:30, 19:30 (ankomst Steinkjer kl. 13:00, 19:00, 21:00)

10. mai:Avg. Namsos kl. 11:30, 17:30 (ankomst Steinkjer kl. 13:00, 19:00)

17. mai:Avg. Namsos kl. 11:30, 17:30 (ankomst Steinkjer kl. 13:00, 19:00)

20. mai:Avg. Namsos kl. 11:30 (ankomst Steinkjer kl. 13:00)

21. mai:Avg. Namsos kl. 11:30, 17:30, 19:30 (ankomst Steinkjer kl. 13:00, 19:00, 21:00)

Lokalruter i Levanger, Verdal, Frosta, Leksvik og Steinkjer

1. mai:Lokalruter innstilt

Rute Leksvik – Vanvikan: avg. 17:45, retur kl. 18:30

Rute Røra – Leksvik: avg. 20:45

10. mai:Lokalruter innstilt

17. mai:Lokalruter innstilt

20. mai:Lokalruter innstilt

21. mai:Lokalruter innstilt

Rute Steinkjer – Vanvikan – Steinkjer: avg. kl. 15:25, retur kl. 18:35

Rute Leksvik – Vanvikan: avg. 17:45, retur kl. 18:30

Rute Røra – Leksvik: avg. 20:45

Lokalruter i Namdalen – Lierne, Limingen, Flatanger, Kolvereid, Lund og Rørvik

1. mai:Søndagsruter

10. mai:Lokalruter innstilt

17. mai:Lokalruter innstilt

20. mai:Lokalruter innstilt

21. mai:Søndagsruter

Rørvik – Grong – Namsos
Tilbringertjeneste fra Rørvik til Foldereid kl. 08:00 alle rød-dager. (Se her for informasjon om bestilling.)

1. mai:Avg. Grong kl. 11:50, 19:10 (ankomst Namsos kl. 13:00, 20:10)

Avg. Rørvik kl. 15:20 (ankomst Namsos kl. 18:15)

Avg. Foldereid kl. 16:30 (ankomst Grong kl. 17:50)

10. mai:Avg. Grong kl. 11:50, 19:10 (ankomst Namsos kl. 13:00, 20:10)

Avg. Foldereid kl. 16:30 (ankomst Grong kl. 17:50)

17. mai:Avg. Grong kl. 11:50, 19:10 (ankomst Namsos kl. 13:00, 20:10)

Avg. Foldereid kl. 16:30 (ankomst Grong kl. 17:50)

20. mai:Avg. Foldereid kl. 09:20 (ankomst Grong kl. 10:20)
21. mai:Avg. Grong kl. 11:50, 19:10 (ankomst Namsos kl. 13:00, 20:10)

Avg. Rørvik kl. 15:20 (ankomst Namsos kl. 18:15)

Avg. Foldereid kl. 16:30 (ankomst Grong kl. 17:50)

Namsos – Grong – Rørvik

Tilbringertjeneste fra Foldereid til Rørvik kl. 12:40 alle rød-dager. (Se her for informasjon om bestilling.)

1. mai:Avg. Namsos kl. 09:30 (ankomst Foldereid kl. 12:40)

Avg. Grong kl. 11:15 (ankomst Foldereid kl. 12:40)

Avg. Namsos kl. 17:30, 18:50 (ankomst Rørvik kl. 21:40)

10. mai:Avg. Namsos kl. 09:30 (ankomst Foldereid kl. 12:40)

Avg. Grong kl. 11:15 (ankomst Foldereid kl. 12:40)

Avg. Namsos kl. 17:30 (ankomst Rørvik kl. 21:40)

17. mai:Avg. Namsos kl. 09:30 (ankomst Foldereid kl. 12:40)

Avg. Grong kl. 11:15 (ankomst Foldereid kl. 12:40)

Avg. Namsos kl. 17:30 (ankomst Rørvik kl. 21:40)

20. mai:Avg. Namsos kl. 09:30 (ankomst Foldereid kl. 12:40)

21. mai:Avg. Namsos kl. 09:30 (ankomst Foldereid kl. 12:40)

Avg. Grong kl. 11:15 (ankomst Foldereid kl. 12:40)

Avg. Namsos kl. 17:30, 18:50 (ankomst Rørvik kl. 21:40)