Personal og HR-konsulent

100% vikariat ut 2018, med mulighet for fast ansettelse. Dette er en stilling ved selskapets hovedkontor i Levanger.

Stillingen er selvstendig, utfordrende og variert. Arbeidet innebærer omfattende kontakt med alle driftsavdelinger samt fagforeninger/verneombud i Trønderbilene-konsern.

Evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og være en lagspiller, vil derfor være viktige egenskaper for den som tilsettes i stillingen.

Konsernet har ambisjoner om videre vekst og utvikling, og du vil være sentral i dette arbeidet innenfor fagområde personal og HR.

Hovedoppgave

Videreutvikling av fagområdet i Trønderbilene-konsern på en måte som ivaretar ledernes og øvrige medarbeideres behov for bistand/støtte og utvikling, i samarbeid med personalsjef.

Andre viktige oppgaver vil være

– Personaladministrasjon og service til ledere og ansatte

– Gjennomføre opplæringstiltak og lederopplæring innenfor fagområdet

– Oppfølging av IA-avtalen, opplæring og videreutvikling

– Utviklingsansvar og ansvar for ajourhold for et velfungerende HR-system.

– Ansvar for oppfølging av arbeidsavtaler

– Saksbehandler i personalsaker knyttet til lov- og avtaleverk

– Bidra til at gjeldende regler og prosedyrer nedfelt i vårt kvalitetssystem blir etterlevd, å bidra til at selskapets miljøpolitikk og miljømål blir oppfylt og videreutviklet.

Personal- og HR-konsulenten må identifisere seg med og etterleve Trønderbilenes visjon og verdier.

Stillingen rapporterer til personalsjef.

Ønskete kvalifikasjoner

– Bakgrunn innenfor personal og HR

– Relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet f. eks. innen økonomi

– Annen relevant utdanning/erfaring og nyutdannete vil også bli vurdert

– Strukturert og nøyaktig

– Takle stramme tidsfrister

– God til å samarbeide

– Skape gode relasjoner til de rundt deg

– Utadvendt

– Fleksibilitet

 

Nærmere opplysninger om stillingen hos personalsjef Ketil Sakshaug tlf. 992 10 507.

Skriftlig søknad sendes:  ketil.sakshaug@tronderbilene.no

Søknadsfrist: 6.10.2017