Med fokus på miljøet

Trønderbilene AS ble 11. desember 2009 miljøsertifisert etter ISO-14001 standarden.
6. januar 2017 ble Trønderbilene AS sertifisert etter trafikksikkerhetsstandarden ISO-39001.

Miljøpolitikk

Trønderbilene AS skal være en foretrukket leverandør av kostnadseffektive produkter og tjenester, som ivaretar kundenes og myndighetens krav og forventninger. Dette skal skje gjennom en forpliktelse til å gjennomføre:

  • • Systematisk planlegging
  • • Forbedringsprosesser og opplæring
  • • Forebyggende tiltak for å forhindre skade eller tap på:
  •    – Menneskers liv og helse
  •    – Det ytre miljø
  •    – Anlegg og produksjon
  •    – Kunnskap og informasjon

 

Vårt mål er at driften ikke påfører mennesker noen form for skade. Bedriften vil imøtekomme myndighetspålagte miljøkrav samt de krav som bedriften selv fastsetter.

Miljømål

Redusere antall skader på
materiell.

Redusere sykefraværet, både
totalfraværet og korttidsfraværet.

Redusere drivstoff-forbruket.

Løpende forbedring-Kvalitet skal være et fast punkt på ledermøter og driftsmøter.

Kjørestilsforbedring, høy
påloggingsprosent i Traffilog.
Dette miljømålet gjelder kun vår
avdeling i Trondheim.