Trønderbilene har i samarbeid med AtB endret rutetilbudet på buss mellom Namsos og Trondheim med følgende tilpasninger:

— Det blir ingen gjennomgående busslinje mellom Namsos og Trondheim.

— De nye rutetabellene vil sikre fortsatt korrespondanse mellom buss og båt i Namdalen, samt opprettholde timesavgangene på buss mellom Namsos og Steinkjer og korrespondanse med tog, men med noe redusert omfang.

— Busstrafikken mellom sykehusene i Namsos og Levanger blir noe redusert.

— For å ivareta skoletransporten mellom Steinkjer og Levanger, opprettes en ny tur.

De nye rutetabellene blir lagt ut på AtB og Trønderbilenes hjemmesider torsdag 1. februar og kunngjort i pressen førstkommende lørdag. Av hensyn til de reisende er det besluttet å utsette endringen til å gjelde fra og med onsdag 7. februar d.å.

 

Se ny rutetabell gjeldende fra 07.02.08 her

 

Kontaktpersoner Trønderbilene AS:

Vidar Kjesbu, tlf. 99 21 05 05

Adm.dir.

 

Trond Ivar Carlson, tlf. 90 63 22 77

Trafikksjef