Mandag 23.01.2017 arrangerte Trønderbilene en markering av samarbeidsprosjektet «Reis Smart» og igangsettelse av nye miljøvennlige Hybrid bybusser Levanger.

Samarbeidsprosjektet er bestående av følgende aktører:

Trønderbilene, Levanger VG skole, Statens vegvesen, Helse Nord-Trøndelag, Magneten, Studentinord, Levanger kommune, Levanger næringsforum, Nord Universitet og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Prosjektets mål

«Kollektiv og aktiv transport med mål om å få flere til å gå, sykle eller ta buss»

Prosjektet har på flere områder gitt positive resultater, og det er gjennomført betydelige holdningsskapende tiltak. Passasjerveksten på bybussene i Levanger har hatt en svært positiv utvikling med 43 % økning

sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er et direkte resultat av det gode samarbeide aktørene imellom i prosjektet «Reis smart».

hybridbuss 3hybridbuss 2Hybridbuss 1

Tiltak

Hybridbuss snorklipping

Det var mange gjester på markeringsdagen. Fylkesråd Thomas I Hallem fikk æren, sammen med ordfører i Levanger Kommune Robert Svara og administrerende direktør Vidar Kjesbu i TB, å klippe snoren og offisielt markere oppstarten for nye busser i Levanger.

I tillegg til Hybrid-løsningen er bussene også utstyrt med piggfrie dekk for å ytterligere øke miljøgevinsten og bidra til et renere miljø i Levanger sentrum. Bussene er også innredet med plass til 5 sykler samt rullestol.