Merk følgende datoer:


Levanger:

15.03.2017 – Planleggingsdag, ingen skolebusser går


Nord-Trøndelag:

18.04.2017 – Skolefri, ingen skolebusser går