På grunn av anleggsarbeid vil holdeplassen i Nergata ved Straumen i Inderøy kommune ikke bli betjent.

Dette vil i første omgang gjelde frem til juli 2018.

Ta kontakt for informasjon.