Styret i Trønderbilene

  • Styreleder
  • Roger Granheim

 

  • Nestleder
  • Grete Rekkebo Brovoll

 

  • Styremedlem 
  • Stig Morten Rognes (ansattevalgt)

 

Ledelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Styremedlem
  • Pål Hofstad

 

  • Styremedlem
  • Bjørn Olden (ansattevalgt)