Styret i Trønderbilene

 • Styreleder
 • Roger Granheim

 

 • Nestleder
 • Grete Rekkebo Brovoll

 

 • Styremedlem 
 • Stig Morten Rognes (ansattevalgt)

 

Ledelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Styremedlem
 • Pål Hofstad

 

 • Styremedlem
 • Robert Svarva

 

 • Styremedlem
 • Bjørn Olden (ansattevalgt)