t:kort er et elektronisk reisekort for alle som reiser kollektivt i Trøndelag

Du kan bruke reisekortet på buss, trikk, båt i Trøndelag, samt lokaltog mellom Hommelvik og Ler med aktivert periodebillett.

t:kort 1-2-3

1. Bestill t:kort og få det tilsendt gratis per post. Leveringstid er normalt 3 dager.

2. Fyll på reisekortet og betal i nettbutikk for t:kort, på AtB kundesenter eller hos sjåfør eller mannskap i områder som ikke dekkes av nettbutikk.

3. Registrer kortet på en kortleser når du reiser.

Du kan også kjøpe kortet på AtBs kundesenter eller på salgskontorene i Levanger eller Steinkjer. Før du kan ta kortet i bruk, må du fylle det med billettype – Periode, Autoreise, Verdi, Ungdomskort eller Miljøkort.

— Åpningstid Levanger: kl. 08.00–15.00
— Åpningstid Steinkjer: kl. 13.30–15.30

For å fylle på kortet må det betales kontant i de fleste bussene.

Bestillingsskjema

Bestillingsskjema kan også lastes ned og leveres en sjåfør, eller sendes:

– per post: Lerkendalveien 2, 7604 Levanger

– elektronisk: post@tronderbilene.no

 

t:kort Periode

For deg som reiser kollektivt regelmessig.

– Gjelder for et ubegrenset antall reiser innenfor de soner og antall dager som er kjøpt.
– Du har fleksibel startdato og lengde på perioden (minimum 7 dager og maksimum 180 dager).
– Perioden starter ved første reise.
– Endring av reisestrekning kan skje ved fornying av kortet.
– Har du Periodekort på en strekning som også kjøres av Ekspressbussen, kan kortet benyttes på Ekspressbussen innenfor de soner og antall dager som det er kjøpt for.
– Selges til voksen/student/barn/honnør.

t:kort Autoreise

Passer for deg som reiser ofte innen samme sone(r).

– Ved kjøp av t:kort Autoreise, velger du sonen/-ene kortet skal gjelde for.

– For å betale med Autoreise må du ha fylt på reisekortet med en verdi.
– Billettene blir automatisk belastet Verdidelen av kortet.
– Selges til voksen/barn/honnør.

t:kort Verdi

For deg som reiser kollektivt en gang i blant.

Ved anskaffelse av t:kort Verdi første gang anbefales det å bestille via nett eller å kjøpe ved AtB Kundesenter.

– t:kort Verdi kan brukes på alle kollektivtilbud, bortsett fra NSB og Flybussen.
– t:kort Verdi kan benyttes på Ekspressbussen.

Fornyelse/påfylling av t:kort Verdi kan gjøres via nett, på bussen eller på salgskontor.

t:kort Ungdom

t:kort Ungdom gjelder i 30 dager for ungdom fra 16 til og med 19 år.

– Kortet gjelder et ubegrenset antall reiser på alle buss- og båtruter hvor fylkeskommunen er transportkjøper.
– t:kort Ungdom kan benyttes på Trønderekspressen på strekningen Namsos-Trondheim.

t:kort Miljø

t:kort Miljø gjelder for bybuss i 30 dager i enten Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger eller Stjørdal.

– Selges til voksen/barn/honnør.

 

2015-06-24, Annonse, t-kort II