t:kort er et elektronisk reisekort for alle som reiser kollektivt i Trøndelag

Du kan bruke samme kortet på alle kollektivmidler (ikke NSB).

 

Bestilling av t:kort – Sør-Trøndelag

Kortet bestilles via:
– www.tkort.no
– www.atb.no
eller på ett av AtBs kundesenter.

Før du kan ta kortet i bruk, må du fylle det med billettyper. Du velger selv hvilke billettyper du fyller det med.

.

Bestilling av t:kort – Nord-Trøndelag

Kortet lages på et av våre salgskontorer og sendes i posten til din adresse. Forventet leveringstid er normalt ca. 3 dager.

Kortet kan deretter fylles opp med aktuelle reisealternativ i bussen, eller på et av våre salgskontorer:

– Levanger kl. 08.00–15.00
– Steinkjer kl. 13.30–15.30.
For å fylle på kortet må det betales kontant i de fleste bussene.

For nedlasting av bestillingsskjema trykk her

Deretter sendes skjemaet:
– posten: Lerkendalsveien 2, 7604 Levanger
– elektronisk: post@tronderbilene.no
– eller leveres sjåføren.

Mister du kortet, kan det sperres ved å ringe 02820 eller Trønderbilenes sentralbord 479 13 000 (kl 0800-1500, hverdager).

Om t:kort i Nord-Trøndelag

Med elektronisk billettering får du som kunde en mer effektiv og fleksibel reisehverdag.

Du må ikke registrere kortet, men det anbefales ettersom det gir deg mange fordeler. Ved å registrere t:kortet knyttes identifikasjonen til kortet opp mot navnet ditt. Dermed er det mulig å sperre kortet om du skulle miste det, og verdien som evt. ligger i kortet kan erstattes.

t:kort Periode

For deg som reiser kollektivt regelmessig.

– Gjelder for et ubegrenset antall reiser innenfor de soner og antall dager som er kjøpt.
– Du har fleksibel startdato og lengde på perioden (minimum 7 dager og maksimum 180 dager).
– Perioden starter ved første gangs bruk av kortet på bussen.
– Rabatten øker med lengden på perioden.
– Endring av reisestrekning kan skje ved fornying av kortet.
– Har du Periodekort på en strekning som kjøres av Ekspressbussen kan kortet også benyttes på Ekspressbussen innenfor de soner og antall dager som det er kjøpt for.
– Selges til voksen/student/barn/honnør.

Det lønner seg med Periodekort kontra Autoreise om man reiser mer enn ca. 21 enkeltreiser ila. 30 dager.

t:kort Autoreise

Passer for deg som reiser ofte på en og samme strekning.

– Fungerer som et klippekort.
– Ved å registrere en fast reisestrekning vil du oppnå 25 % rabatt på enkeltbillett på denne strekningen.
– For å betale med Autoreise må du ha t:kort med Verdidel.
– Billettene blir automatisk belastet Verdidelen av kortet.
– Selges til voksen/barn/honnør.

t:kort Verdi

For deg som reiser kollektivt en gang i blant.

Ved anskaffelse av t:kort Verdi første gang anbefales det å gjøre det ved et betjent salgssted.

– t:kort Verdi kan brukes uavhengig av hvor du reiser.
– t:kort Verdi er et upersonlig kort som kan benyttes av flere på samme reise.
– t:kort Verdi kan benyttes på Ekspressbussen.

Fornyelse/påfylling av t:kort Verdi kan gjøres på bussen og på salgskontor.

t:kort Ungdomskort

t:kort Ungdomskort gjelder for ungdom fra 16 til og med 19 år / elever videregående skole pr. 30 dager.

– Kortet gjelder et ubegrenset antall reiser på alle buss- og båtruter hvor fylkeskommunen er transportkjøper, unntatt fylkeskryssende ruter.
– t:kort Ungdomskort kan benyttes på Ekspressbussen i Nord-Trøndelag (Namsos-Stjørdal).

t:kort Miljøkort

t:kort Miljøkort gjelder for bybuss i 30 dager i enten Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal.

– Selges til voksen/barn/honnør.

Det lønner seg med Miljøkort kontra Autoreise om man reiser mer enn ca. 20 enkeltreiser ila. 30 dager.

Tilleggsinformasjon

For reiser som går over fylkesgrensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag beregnes sørtrøndersk takst.

t:kort gjelder foreløpig ikke på Ekspressbussen (=NOR-WAY Bussekspress), unntatt t:kort Ungdomskort, t:kort Periode
og t:kort Verdi.

For mer informasjon, se:
www.atb.no
www.tkort.no

2015-06-24, Annonse, t-kort II