Trønderbilene har, som tidligere annonsert, i samarbeid med AtB endret rutetilbudet på buss mellom Namsos og Trondheim, rute 23-671.

Etter endringene har både AtB og Trønderbilene mottatt flere innspill, særlig knyttet til nedleggelse av avgangen fra Namsos kl. 05:30. Denne avgangen er benyttet av dagpendlere mellom Namsos, Steinkjer og Levanger.

På bakgrunn av tilbakemeldingene og analyser av passasjerbelegget, har derfor AtB og Trønderbilene besluttet en videreføring av 05:30-avgangen på strekningen Namsos – Levanger, med virkning fra mandag 12.02.2018.

For å lykkes med endringen, er det ut fra passasjeranalyser i stedet gjort følgende endringer på rutetabell 23-671, gjeldende fra samme dato:

 

— Avg. kl. 05.55 Levanger – Steinkjer opphører

— Avg. kl. 12.30 Namsos – Steinkjer opphører

Ny avg. kl. 05.30 Namsos – Levanger

Ny kl. 09.15 Levanger – Steinkjer, som knyttes sammen med avg. kl. 10.20 Steinkjer – Namsos

 

De nye rutene vil sikre fortsatt korrespondanse mellom buss og båt i Namdalen og i svært stor grad opprettholde timesavgangene på buss mellom Namsos og Steinkjer og korrespondanse med tog.

Se ny rutetabell: 23-671 Namsos – Steinkjer – Trondheim.

 

Kontaktperson Trønderbilene AS

Trond Ivar Carlson, tlf. 90 63 22 77

Trafikksjef