I helger og på helligdager gjelder ofte andre avganger enn på hverdagene. Skolerutene våre følger fylkets skoleruter, det vil si at ruteavganger kan være innstilt på skolens planleggingsdager og i høst-, vinter-, jule-, påske- og sommerferier.

I rutetabellene er ofte skolerutene merket med «S». For en fullstendig oversikt over fylkenes skoleruter, klikk på det aktuelle fylket under:

Trøndelag, nordre del

— Trøndelag, søndre del

Oppland

Hedmark

Ruteopplysninger for fylkene Trønderbilene kjører i, finner du her.

 

Husk å alltid vise tydelig tegn til sjåføren for at bussen skal stoppe!